Brf Färjestadens Hamn 3

 
19 bostadsrätter samt friliggande parkeringsgarage i Färjestadens Hamn. Egenutvecklat samverkansprojekt.
 
Kategori Bostad
Objekt Brf Färjestadens Hamn 3
Roll

Arkitektur genom Anders Larsson, MSA MAA, JAARK

Övriga medarbetare: Projektutveckling, projektledning och projekteringsledning genom Jonas Fränne och Christer Lennartsson, Projektbyggaren.

Kortfakta 19 bostadsrätter samt parkeringsgarage i Färjestadens Hamn. Egenutvecklat samverkansprojekt.
Byggherre/Beställare Brf Färjestadens Hamn 3 genom Projektbyggaren Utveckling AB
År -
 
I Färjestadens sista etapp knyts hela hamnområdet samman och avslutas med en accentbyggnad på höjden. På så vis skapas ett nytt landmärke för Färjestaden som syns på långt håll när man närmar sig Öland via Ölandsbron.

Lägenheterna har generösa sällskapsutrymmen och samtliga har utsikt mot Kalmarsund och är försedda med uteplats eller balkong.  Möjlighet till båtplats finns i den intilliggande hamnen.

Husens fasader är av puts och/eller skivmaterial.