1002 001-634072871389496250.jpgFörsamlingshemmet

Tillbyggnad Karlskrona stadsförsamling

 
Tillbyggnaden av ny hiss till församlingshemmet i kv. Bonde  tilldelades Karlskrona kommuns ombyggnadspris år 2009.
 
Kategori Kultur
Objekt Församlingshem
Roll Arkitektur genom Pär Tyrberg
Kortfakta Tillbyggnad av ny hiss
Byggherre/Beställare Karlskrona Stadsförsamling
År 2010
 

Juryns motivering

"Byggnaden uppfördes 1905-06 i enlighet med den då rådande jugendstilen. Den vilar på en huggen hög granitsockel och fasaderna är utförda i slät ljus puts med rik ornamentering mot Södra Kungsgatan. Byggnaden är av stort kulturhistoriskt intresse och ingår i en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö. I enlighet med kravet på att offentliga lokaler ska göras tillgängliga för alla senast år 2010 har byggnaden nu försetts med hiss.

Detta har utförts i form av en tillbyggnad på den södra gavelfasaden. Tillbyggnaden har ett arkitektoniskt uttryck som skiljer sig från den ursprungliga byggnaden i fråga om material men anknyter till byggnadens formspråk med avseende på volym och linjespel. Den kraftfulla stensockeln knyter samman tillbyggnaden med det befintliga huset, medan volymens materialval med glasblock och kopparplåt på ett spännande sätt markerar det nutida tillägget. Genom de enkla uttrycksmedlen och de välstuderade detaljerna har resultatet blivit ett fint exempel på varsam komplettering i kulturhistorisk miljö.

Byggherren har genom tillbyggnaden gjort en värdefull insats genom att på ett föredömligt sätt visa hur en kulturhistoriskt intressant byggnad kan tillgänglighetsanpassas."