001m-634027069189441966.jpgByggnad J - Västra fasaden från sjön Illustration: Tranberg Arkitekter

BTH 1 – Nybyggnad Blekinge Tekniska Högskola


Blekinge Tekniska Högskola nya huvudcampus i Karlskrona. Med stark miljöprofil har 12 700 m² nya utbildningslokaler och arbetsplatser producerats alldeles invid vattnet.
 
Kategori Utbildning
Objekt BTH 1 – nybyggnad Blekinge Tekniska Högskola
Roll Arkitektur, projektledning, projekteringsledning, förfrågningsunderlag
Kortfakta Ca 12 700 m² nyproduktion av utbildningslokaler och arbetsplatser för högskolan. Byggnaden innehåller 285 st arbetsplatser, 8 st föreläsningssalar, studiemiljö, cafeteria, 28 st konferensrum, en samlingssal för 300 personer, personalutrymmen etc.
Byggherre/Beställare Kruthusen Företagsfastigheter AB, Karlskrona
Nyttjare Blekinge Tekniska Högskola
Arkitekt

Anders Larsson, arkitekt MAA MSA, JAARK AB i samarbete med Christian Tranberg, arkitekt MAA, Tranberg Arkitekter, Köpenhamn

År 2010
Se filmen om hur byggnaden växer fram (YouTube-länk)
 
Den nya Byggnad J i 3-4 våningar knyts ihop med högskolans befintliga lokaler, som också genomgår en omfattande om-, ny- och tillbyggnad (BTH 2).

JAARK kom genom arkitekt Anders Larsson tidigt in i projektet som huvudarkitekt och inledde ett omfattande programarbete tillsammans med nyttjaren. Detta utmynnade i ett skissarbete där vi också samarbetade med Christian Tranberg på Tranberg Arkitekter i Köpenhamn. Tillsammans utvecklades en modern utbildningsmiljö med stor flexibilitet. Bottenvåningen innehåller de publika delarna med föreläsningssalar, stor samlingssal, konferensrum, cafeteria etc. Våning 2-4 innehåller huvudsakligen arbetsplatser, mötesrum och övriga personalutrymmen.

Miljöarbetet har styrts genom ett särskilt miljöprogram  där materialval sker utifrån miljödatabasen Sunda Hus. Byggnaden klassades som guld av Miljöklassad byggnad.

Golven i de publika kommunikationsutrymmena är belagda med röda magnesitgolv som kontrasterar mot såpbehandlade betongväggar. Golven i föreläsningssalarna har ekindustriparkett och lättväggar är vitmålade. Dubbelglasfasaden medger relativt stora fönsterytor som tillåter ljuset och skärgården utanför att få flöda in i byggnaden. Taket är ett grönt sedumtak.
 
Efter färdigställandet utförde fotograf Åke Eson Lindman en dokumentation av byggnaderna. Ett urval av dessa visas härintill tillsammans med våra egna bilder och de tidiga illustrationer som följt projektet.