Kajsa Eriksson

JAARK
Karlskrona

Telefon: 0709 - 98 00 63
 
Uppdragsledare 
Byggprojektering - Arkitektur 
Högskoleingenjör
 
Kajsa började på Projektbyggaren / JAARK 2005 i samband med familjens flytt från Luleå till Karlskrona. Kajsa arbetar framförallt med projektering, utformning och design i byggprojektens tidiga skeden.