Stefan Larsson

JAARK
Kalmar
Arkitektur

Telefon: 0732 - 11 06 63
 
Arkitekt SAR/MSA
 
Stefan är arkitekt och har lång erfarenhet av de flesta sorters projekt. Han kan hela processen från skiss till detaljprojektering.
Stefan arbetar också med tillgänglighetsgranskning och är certifierad sakkunnig i Tillgänglighet.